Quay trở lại chi tiết bài viết Mô hình điều chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chưa niêm yết tại Việt Nam Tải xuống tải PDF