Quay trở lại chi tiết bài viết Nguyên tắc Taylor và điều hành lãi suất cơ bản ở Việt Nam Tải xuống tải PDF