Quay trở lại chi tiết bài viết Đo lường mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro cổ phiếu ngân hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tải xuống tải PDF