Quay trở lại chi tiết bài viết Nợ xấu ở Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Thực trạng và giải pháp Tải xuống tải PDF