Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 70, S. 4 (2019): Tạp chí Khoa học Cần Thơ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KIÊN GIANG VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Niệm
 
T. 70, S. 4 (2019): Tạp chí Khoa học Cần Thơ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KIÊN GIANG VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI. Tóm tắt   PDF
Thúy Huỳnh
 
T. 69, S. 3 (2019): Tạp chí Khoa học Cần Thơ Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/8/2016 của Thành ủy “Về phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ” Tóm tắt   PDF
Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ
 
S. 1 (2015) Kết quả cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Cần Thơ giai đoạn 2012-2014 Tóm tắt   PDF
Trương Thị Hồng Ngọc
 
T. 69, S. 3 (2019): Tạp chí Khoa học Cần Thơ Kết quả dự án “Nhân rộng mô hình nuôi sò huyết kết hợp trong vuông tôm” Tóm tắt   PDF
Tô Minh Việt
 
S. 4 (2014) Kết quả dự án xây dựng mô hình sản xuất rau ăn lá an toàn không cần đất qui mô hộ gia đình Tóm tắt   PDF
Trần Thị Ba
 
T. 63, S. 01 (2018) Kết quả thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về phát triển, ứng dụng KH&CN Tóm tắt   PDF
Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
 
S. 1 (2015) Kết quả thực hiện nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ của sở khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ năm 2014 Tóm tắt   PDF
Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ
 
T. 65, S. 1 (2019) Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ (1969-2019): Mừng Xuân nhớ Đảng và Di chúc Bác Hồ Tóm tắt   PDF
M. Phương
 
S. 2 (2014) Khảo sát thành phần hoá học của tinh dầu trong củ gừng (Gingiber officinale Rosce) trồng tại TP. Bạc Liêu Tóm tắt   PDF
Hồ Thị Nguyệt Linh
 
S. 2 (2015) Khắc phục sự cố thực phẩm – nước giải khát có vật lạ Tóm tắt   PDF
Đàm Hồng Hải
 
T. 65, S. 1 (2019) Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Gấm, Nguyễn Thị Ngọc Anh
 
T. 65, S. 03 (2018) KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY TÁI CƠ CẤU SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt   PDF
Trần Anh Tuấn, Chu Huy Tưởng
 
S. 01 (2014) Khoa học và Công nghệ Cần Thơ – 10 năm thành tựu Tóm tắt   PDF
Trung tâm Thông tin Khoa học & Công nghệ
 
T. 65, S. 1 (2019) Khoa học Và Công nghệ Cần Thơ – Một số hoạt động nổi bật năm 2018 Tóm tắt   PDF
Sở KH&CN Cần Thơ
 
T. 65, S. 1 (2019) Kinh nghiệm phát triển du lịch của Hồng Kông và bài học cho thành phố Cần Thơ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Nhân
 
S. 01 (2014) Kinh nghiệm xây dựng nông thôn ở một số nơi và thực trạng xây dựng nông thôn mới ở thành phố Cần Thơ Tóm tắt   PDF
Dương Anh Đào
 
S. 1 (2015) Lời chúc tết Tóm tắt   PDF
Đỗ Nguyên Bá
 
T. 68, S. 2 (2019) Liên kết xây dựng và phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long” Tóm tắt   PDF
N. Đ
 
T. 69, S. 3 (2019): Tạp chí Khoa học Cần Thơ LƯU Ý NHỮNG LOẠI THỰC PHẨM CÓ ĐỘC CHẤT Tóm tắt   PDF
Đàm Hồng Hải
 
T. 65, S. 1 (2019) MÀU XUÂN THÀNH PHỐ TÔI YÊU Tóm tắt   PDF
Chu Vũ Minh
 
S. 4 (2013) Mùa bão lũ ở nước ta Tóm tắt   PDF
Trần Thạnh
 
T. 70, S. 4 (2019): Tạp chí Khoa học Cần Thơ MỘT SỐ QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI Tóm tắt   PDF
Phạm Hồ Việt Anh, Phạm Hồ Song Anh
 
T. 70, S. 4 (2019): Tạp chí Khoa học Cần Thơ MỘT VÀI KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG TP.CẦN THƠ THÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỪ KINH NGHIỆM MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Huệ
 
S. 01 (2014) Một lần đến Cần Thơ Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thu Thanh
 
51 - 75 trong số 155 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X