Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 01 (2014) 84 mùa xuân Đảng đồng hành cùng dân tộc Tóm tắt   PDF
Phạm Phú Bình
 
S. 4 (2013) Ảnh hưởng của yếu tố tập quán truyền thống đến tâm lý người dân trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tóm tắt   PDF
Phan Trung Hiền, Dương Văn Học
 
S. 2 (2014) Ứng dụng gen mã vạch trong phân loại cá Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thành Tâm
 
S. 2 (2014) Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của nông hộ ở ĐBSCL Tóm tắt   PDF
Hà Vũ Sơn, Nguyễn Quốc Nghi
 
S. 01 (2014) Bánh tét dưới góc nhìn văn hóa Tóm tắt   PDF
M. T
 
S. 2 (2015) Bình lọc cát sinh học cung cấp nước sạch cho hộ gia đđình ở nông thôn ĐBSCL Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Nga
 
S. 1 (2015) Biểu tượng Dương trong văn hóa Việt Nam Tóm tắt   PDF
Tạ Đức Tú
 
S. 4 (2014) Bước đầu tìm hiểu văn hoá doanh nghiệp trên phương diện liên ngành Tóm tắt   PDF
Tạ Đức Tú, Trần Thị Ngọc Mai
 
T. 65, S. 03 (2018) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI DU LỊCH VĂN HÓA THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Nhân, Trương TRí Thông
 
T. 65, S. 03 (2018) CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Tiến
 
S. 2 (2014) Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách nội địa đối với du lịch chợ nổi ở TP. Cần Thơ và vùng phụ cận Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Nhân, Đào Ngọc Cảnh, Nguyễn Thị Huỳnh Phượng
 
S. 2 (2014) Các yếu tố có liên quan đến tình hình dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn TP. Cần Thơ Tóm tắt   PDF
Huỳnh Thị Thanh Tuyền, Trần Thanh Bé
 
T. 63, S. 01 (2018) Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Nguyên
 
S. 4 (2013) Cách mạng khoa học và công nghệ với nền giáo dục - đào tạo Tóm tắt   PDF
Lương Sơn
 
S. 1 (2015) Câu chuyện đầu năm: Duy trì phong độ đàn ông! Tóm tắt   PDF
Đàm Hồng Hải
 
T. 63, S. 01 (2018) Cần Thơ – Mặt trận trọng điểm khu Tây Nam bộ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Quy, Nguyễn Thị Ngọc Nga
 
T. 63, S. 01 (2018) Cần Thơ: Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Tóm tắt   PDF
Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
 
S. 2 (2015) Chi trả dịch vụ hệ sinh thái trên thế giới và Việt Nam Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Nga
 
S. 1 (2015) Chuối khô ngào đường của ngoại Tóm tắt   PDF
Hai Miệt Vườn
 
T. 63, S. 01 (2018) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thích ứng hiệu quả với BĐKH ở khu vực ĐBSCL Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Dũng
 
S. 4 (2013) Dấu ấn lịch sử qua câu đố dân gian Tóm tắt   PDF
Lê Lam Hồng
 
S. 01 (2014) Du lịch lễ hội vào dịp tết - nét độc đáo ở miền Tây Nam bộ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Nghi
 
S. 4 (2014) Du lịch MICE ở TP. Cần Thơ - Định hướng và giải pháp Tóm tắt   PDF
Huỳnh Hoang Khả
 
S. 01 (2014) Du lịch đồng bằng sông Cửu Long liên kết phát triển Tóm tắt   PDF
Trần Văn Linh
 
T. 65, S. 03 (2018) GỢI Ý CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ – NHÌN TỪ CÁC ĐIỂM NGHẼN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Nghi
 
1 - 25 trong số 104 mục 1 2 3 4 5 > >> 


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X