Tạp chí Khoa học Cần Thơ, T. 65, S. 03 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĂN UỐNG DƯỚI KHÍA CẠNH TÂM LINH CỦA NGƯỜI KHMER Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Trần Phỏng Diều

Tóm tắt


Đối với người Khmer, hạt gạo có vị trí quan trọng trong đời sống của họ. Vì là cư dân nông nghiệp, con người phải đổ mồi hôi sôi nước mắt mới có được bát gạo trắng nên người Khmer rất trân trọng hạt gạo. Từ các loại gạo, nếp thu hoạch từ mùa vụ, ngoài việc dùng để nấu cơm ăn hàng ngày, người Khmer còn dùng sản vật nông nghiệp này để cúng tổ tiên, ông bà, trời Phật… Đây là lễ nghi nông nghiệp có truyền thống từ lâu đời của dân tộc. Ngoài việc dâng cơm cho sư sãi, họ còn làm bánh, cốm dẹp từ các hạt gạo, hạt nếp để dâng cúng thần thánh, tổ tiên trong các lễ Ook om bok hay lễ Đôn ta. Để thể hiện lòng trân trọng đối với hạt lúa, người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) còn có hẳn câu chuyện dân gian kể về nó. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X