Tổng biên tập: PGS. TS. Nguyễn Quang Linh

Thư ký tòa soạn: TS. Trần Xuân Mậu

Trưởng ban chuyên san: PGS. TS. Nguyễn Văn Toàn

Thư ký chuyên san: ThS. Nguyễn Quốc Thiên Hương

Điện thoại: 0234845658 | Email: nguyenquocthienhuong@hueuni.edu.vn

ISSN 2588-1205

Current Issue

Vol. 126 No. 5A (2017): Kinh tế và Phát triển
Published: 2017-04-26
View All Issues